20 Mac 2013

KEPUTUSAN KEJOHANAN OLAHRAGA MSSPP ZON BUTTERWORTH HARI KEDUA - 20 MAC 2013

RENDAH :  ACARA  JALAN  KAKI 
 
MENENGAH : ACARA  LOMPAT TINGGI
MENENGAH : ACARA  LOMPAT JAUH

MENENGAH : ACARA  1500m

RENDAH : ACARA  100m
 
 
 

MENENGAH : ACARA  100m
 
 
 
RENDAH : ACARA  LOMPAT TINGGI

RENDAH : ACARA  LOMPAT JAUH
 

RENDAH : ACARA  4 x 100m
 
 
 

MENENGAH : ACARA  4 x 100m